Reference

Alkorplan

Jezírko . Folie Alkorplan 35254

Dekplan

Střecha - kotvená mPVC Folie

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR

Střecha - parotěs, polystyren, samolepící pás, modifikovaný asfaltový pás

Rhenofol

Koupací jezírko z folie Rhenofol

Dekplan

Balkony - rekonstrukce balkonů do mPVC folie

Dekplan

Izolace balkonu. Folie Dekplan 77

Glastek 40 SPECIAL MINERAL

Izolace proti radonu a zemní vodě. Glastek 40 SPECIAL MINERAL 2x

Fatrafol

Střecha - Zahradní domky mPVC folie kotvená a mPVC folie přitížena kačírkem

Rhenofol

Střecha - separační folie, 2x tvrzená minerální vata , polystyren a mPVC folie Rhenofol

Dekplan

Opracování cetris budníků do folie DEKPLAN 76

Alkorplan

EGATE kontrolní systém DUALDEK - mPVC folie pod vzduchotechnikou

Alkorplan

Kontrolní odsávací systém Dualdek z folie ALKORPLAN 35034

Glastek a Dekplan

Terasa - parotěsná izolace GLASTEK, polystyren, textilie, mPVC folie Dekplan

Alkorplan

Jímka - mPVC folie Alkorplan

Fatrafol

Balkony - textilie, mPVC folie

Rhenofol

Střecha - parotěs, polystyren kons.+spádový, textilie, mPVC folie Rhenofol, kačírek

Dekplan

Folie DEKPLAN 76 - pokládka na falcovanou plechovou krytinu

Glastek 40 SPECIAL MINERAL

Základová deska - Glastek

Glastek 40 SPECIAL DEKOR

Střecha s terasou - modifikovaný asfaltový pás

Fatrafol

Balkony - spádový polystyren, textilie, mPVC folie